02 / 60 20 15 11

Trápi vás krátkozrakosť? Zbavte sa jej.

Čo je to krátkozrakosť (myopia)?

Krátkozrakosť alebo myopia je dioptrická chyba, najčastejšie zapríčinená prílišnou dĺžkou oka, zriedkavejšie môže byť spôsobená aj nadmernou lomivosťou optickej sústavy. Spomínaná dĺžka oka, ktorá sa mení počas rastu človeka približne do 18-teho roku života, určuje miesto dopadu svetelných lúčov. Pri myopii sa svetelné lúče zbiehajú pred miestom najostrejšieho videnia, čím vznikne na sietnici rozmazaný obraz.

Ako sa krátkozrakosť (myopia) prejavuje?

Krátkozraký človek vidí dobre do blízka, ale nevidí dobre do diaľky. Vzdialené predmety vidí rozmazane, prípadne sa musí na tieto predmety pozerať dlhšie a „zaostrovať“, aby sa mu podarilo získať lepší obraz. Častým sprievodným javom je bolesť hlavy, spôsobená prílišným namáhaním očí.

zdravé videnie vs. krátkozrakosť

Kedy krátkozrakosť (myopia) vzniká?

Problémy s krátkozrakosťou sa často začnú objavovať vo veku 6 až 12 rokov, ale môže to byť aj oveľa skôr. Po 18-tom roku života dochádza k stabilizácii, respektíve zastaveniu zhoršovania zraku. Dôvodom je ukončenie rastu celého organizmu a teda aj samotného oka. Veľmi zriedkavé sú prípady, kedy myopia progreduje aj po 18-tom roku života. Ide najmä o veľmi vysoké dioptrie, ktoré dosahujú hodnoty až /-20/ dioptrií. Takáto forma myopie sa zvyčajne prejaví už v skoršom detskom veku, alebo sa s ňou dieťa môže aj narodiť. V súčasnosti myopia postihuje zhruba jednu tretinu populácie, nezávisle od pohlavia, pričom podiel krátkozrakých neustále stúpa.


ebook ako sa starať o zrak

Najčastejšie formy korekcie krátkozrakosti:

  • dioptrické okuliare – mínusové sklá
  • kontaktné šošovky – mínusové dioptrie
  • laserový zákrok

Okuliare

Pre myopov sú okuliare spravidla dobrým riešením, pokiaľ berieme do úvahy mieru, do akej sú okuliare schopné korigovať ich dioptrickú chybu. Ak berieme do úvahy praktickosť a náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na kúpu kvalitných okuliarov, nemusia byť okuliare tým najlepším riešením pre každého. Skutočné patálie s okuliarmi pri myopii začnú až po 45-tom roku života. Vek totižto každému z nás prináša postupné zhoršovanie videnia do blízka a práve po 45-tom roku života väčšina z nás začína pociťovať potrebu nosiť okuliare na blízko. Rovnako sa to týka aj myopov, ktorí v praxi musia začať používať okrem okuliarov na diaľku aj okuliare do blízka. Najpraktickejším riešením sú multifokálne sklá, ktoré sú pomerne drahé. Mnoho ľudí si však na takýto druh okuliarov nevie privyknúť, takže ide často o zbytočnú investíciu. Navyše dioptrie do blízka im postupne pribúdajú, takže nejde ani o investíciu jednorázovú, ale opakujúcu sa.

Kontaktné šošovky

Pokiaľ sa rozhodnete pre kontaktné šošovky, mali by ste zvážiť všetky ich riziká a v ideálnom prípade ich používať len v čase, keď nosenie okuliarov nie je možné, respektíve je nanajvýš nepraktické. Dlhodobé nosenie kontaktných šošoviek má totiž za následok nezvratnú deformáciu rohovky. Ďalšie riziko spojené s nosením kontaktných šošoviek sú zápaly a infekcie, ktoré pod šošovkou vznikajú pôsobením vody primárne z bazénov či jazier. Známe sú aj prípady infekcií z vodovodného kohútika napr. pri sprchovaní. Viac o správnom nosení kontaktných šošoviek sa dozviete v našom článku tu.

Laserový zákrok

Koniec minulého storočia so sebou priniesol ďalšiu možnosť pre myopov ako sa vysporiadať so svojou dioptrickou chybou. Touto možnosťou je laserová operácia očí, ktorá je na rozdiel od predchádzajúcich možností jednorázovou investíciou a pri správnom výbere so sebou prináša minimálne riziko (v závislosti od zvolenej metódy). Princípom zákroku je pôsobenie laserových impulzov na rohovku tak, aby z nich laser odparil nerovnosti, čo má za následok, že svetelné lúče prechádzajúce cez rohovku začnú dopadať do bodu najostrejšieho videnia.

Ak sa chcete dioptrických okuliarov definitívne zbaviť, ideálnym a bezbolestným riešením je laserová operácia očí napríklad našou najnovšou a úplne bezkontaktnou operačnou metódou SmartSurfACE 7D. Objednajte sa na konzultáciu do jedného z najskúsenejších a najlepšie vybavených centier na Slovensku. Prípadne si o nás prečítajte viac tu, v našom článku.

Blog