02 / 60 20 15 11

Laserová operácia očí v Bratislave

Laserová operácia očí je najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie riešenie ako sa zbaviť navždy dioptrických okuliarov či kontaktných šošoviek. Laserovým operačným zákrokom dokážeme odstrániť astigmatizmus, krátkozrakosť či ďalekozrakosť. V našej očnej klinike plníme už 30 rokov sny všetkým, ktorí snívajú o dokonalom zraku bez obmedzení.

Doposiaľ sme vykonali už viac ako 100-tisíc laserových zákrokov a ako jediná klinika vlastníme najrýchlejší 7D laser, ktorý vás zbaví dioptrií už za 1.3 sekundy! Dioptrií vás dokážeme zbaviť úplne bezkontaktne vďaka jedinečnej laserovej metóde SmartSurfACE 7D. Príďte a uvidíte!

Pre koho je laserová operácia očí určená

centrum1out
Laserová operácia očí je určená pre všetkých, ktorých obmedzuje nosenie dioptrických okuliarov či kontaktných šošoviek. Laserovou operáciou očí dokážeme účinne odstrániť krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus či rôzne kombinácie dioptrických chýb oka, v niektorých prípadoch aj stareckú slabozrakosť. Laserový zákrok je jeden z najbezpečnejších, najrýchlejších a najmenej rizikových zákrokov a je určený pre všetkých, ktorí dosiahli vek aspoň 18 a viac rokov. Dnešné moderné operačné a bezkontaktné metódy sú určené aj pre ľudí, ktorí vykonávajú rôzne športy, rizikové povolania ako sú policajti, vojaci či požiarnici a pod. Vďaka nášmu jedinečnému 7D laseru dokážeme odstrániť krátkozrakosť až do dioptrie -12, ďalekozrakosť do dioptrie +5 a astigmatizmus do dioptrie -/+ 4. Pokiaľ by ste dioptrický rozsah nespĺňali, nemusíte sa obávať. V ponuke našich zákrokov ponúkame aj iné možnosti odstránenia dioptrií.
Pokiaľ máte záujem zistiť či ste na 100% vhodný/á na laserovú operáciu očí, objednajte sa k nám na predoperačné vyšetrenie pred laserovým operačným zákrokom. Takéto vyšetrenie trvá 2-3 hodiny a budeme vás na ňom aj rozkvapkávať. Po predoperačnom vyšetrení vám určíme nielen vhodnosť na laserovú operáciu očí, ale aj laserovú operačnú metódu. Laserová operácia očí nie je vhodným riešením odstránenia dioptrií pre každého. Existuje niekoľko kontraindikácií, ktoré môžu laserovú operáciu očí vylúčiť. K tomu, aby sme na 100% vedeli potvrdiť, či ste vhodný kandidát na laserovú operáciu očí, musíte na našej klinike podstúpiť hĺbkové predoperačné vyšetrenie pred laserovou operáciou očí. Takéto vyšetrenie trvá 2-3 hodiny a sledujeme na ňom nielen dioptrickú chybu, ale aj rohovku oka, očné pozadie, slzný film a pod. Na takomto predoperačnom vyšetrení je dôležité pacienta rozkvapkať. Bez rozkvapkania oka nie je možné na 100% posúdiť zdravotný stav pacienta. Dôležitá je tiež skúsenosť daného lekáraočnej kliniky. V našej klinike pracujú takmer od úplneho začiatku špičkoví odborníci, ktorí boli zároveň úplne prví lekári, ktorí vykonali laserovú operáciu očí na Slovensku.
centrum2out

Pre koho nie je laserová operácia očí vhodná

Pacientom, ktorí majú menej ako 18 rokov sa zrak vplyvom telesného vývoja môže ešte meniť a rásť. Rast sa považuje za ukončený dovŕšením 18. roku života.
Najčastejšie je dioptrická chyba oka nestabilná pri raste (do 18. roku života). Dioptrická vada môže byť výnimočne nestabilná aj po 18. roku  života. Prejavuje sa to tým, že sa dioptria môže zmeniť za jeden rok o viac ako 0.5 dioptrie. Pokiaľ máte podozrenie, že je vaša dioptrická vada nestabilná, objednajte sa k nám na predoperačné vyšetrenie.
Najčastejšie sú to ochorenia ako je cukrovka, autoimunitné ochorenia a pod. Pri takýchto pacientoch je nutné posúdiť celkový zdravotný stav, lieky, ktoré berú a aktuálny vývoj ochorenia.
Počas tehotenstva a dojčenia sa môžu vyskytnúť hormonálne zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť prípadný výsledok a hojenie po laserovej operácii očí. Po laserovom zákroku budete tiež užívať kvapky, ktoré by sa mohli dostať do plodu dieťaťa či do mlieka. Laserovú operáciu očí odporúčame podstúpiť najskôr 3 mesiace po ukončení tehotenstva a dojčenia.

Pokiaľ trpíte chronickým syndrómom suchého oka, laserová operácia očí nie je pre vás vhodná. V takomto prípade odporúčame objednať sa k nám na účinnú liečbu suchého oka prístrojom Rexon-eye.

Pokiaľ trpíte ťažkými zmenami na sietnici, či ochoreniami rohovky alebo sivým zákalom, laserovú operáciu očí vám neodporúčame.

Dôležitým procesom k dosiahnutiu 100% výsledku po laserovej operácii očí je aj samotné hojenie. Ak sa vaše rany hoja do keloidných jaziev, pri laserovej operácii očí vzniká riziko pooperačných komplikácií v podobe výskytu jaziev na rohovke.

Naša laserová operácia očí vám pomôže s

Aké sú typy laserových operácií očí

Laserové operácie očí delíme na metódy s rezom rohovky a bez rezu rohovky. Každý typ má svoje výhody a nevýhody. Na našej očnej klinike vďaka dlhoročným skúsenostiam odporúčame v prvom rade operačné metódy bez rezu, pretože sú bezpečnejšie, majú menší výskyt rizík počas a po zákroku a to aj z dlhodobého hľadiska.

Operačné metódy s rezom

Pri tomto type laserovej operačnej metódy sa využívajú až dva druhy laserov. Najprv je potrebné na oku vykonať tzv. flap (rez) za pomoci femtosekundového laseru v hlbokej vrstve rohovky. Tento flap sa následne odklopí a odstránia sa dioptrie za pomoci excimerového laseru. Flap sa priloží na pôvodné miesto.

Výhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že pacient dokáže fungovať už po cca 1-2 dňoch od zákroku. Nevýhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že pacient musí mať dostatočne hrubú rohovku a vytvorený flap v hlbokej vrstve rohovky sa už nikdy nedokáže zregenerovať do pôvodnej podoby. Je to najmä kvôli tomu, že rohovka ako jediné tkanivo na tele nemá cievy. Preto by sa nemali tieto operačné metódy vykonávať športovcom, policajtom, požiarnikom, vojakom, aktívnym ľuďom a pod. Pri tejto metóde tiež vzniká zvýšené riziko výskytu syndrómu suchého oka.
Pri tomto type laserovej operačnej metódy využívame rovnako dva typy laserov. Prvým je femtosekundový laser za pomoci ktorého vytvoríme malú lentikulu (rez) v rohovke, cez ktorý dokážeme excimerovým laserom odstrániť potrebné dioptrie.

Výhodou tejto laserovej operačnej metódy je rýchlejšia rehabilitácia pacienta (cca 1-2 dni). Nevýhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že ňou dokážeme zoperovať len jednoduché dioptrie a potrebné je mať dostatočne hrubú rohovku.

Operačné metódy bez rezu

Pri tomto type laserovej operačnej metódy sa využíva iba jeden druh laseru, tzv. excimerový laser. Je to úplne bezkontaktná metóda, pri ktorej excimerový laser nielen dioptrie odstráni, ale zároveň v jeden kroku vykoná aj samotnú predprípravu oka – nie je potrebné vytvoriť flap. Po celom procese sa nasadí terapeutická kontaktná šošovká, ktorá slúži na hojenie po operácii.

Výhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že sa vykonáva úplne bezkontaktne, je veľmi rýchla a bez nutnosti prípravy pred samotným laserovaním. Vďaka tomu sa znižuje výskyt suchého oka, pooperačných jaziev a dehydratácie rohovky. Nevýhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že je potrebná dlhšia rehabilitácia v podobe 3-4 dní.
Pri tomto type laserovej operačnej metódy sa využíva iba jeden druh laseru, tzv. excimerový laser. V prvom kroku operačného postupu je potrebné pripraviť si flap na povrchu rohovky (epitel). Tento flap sa vytvára iba do vrstvy epitelu, ktorý je vrchnou časťou rohovky a pripraví ho chirurg za pomoci roztoku alkoholu. Následne sa flap odklopí a excimerový laser odstráni potrebné dioptrie. Po celom procese sa flap vráti na svoje pôvodné miesto a nasadí sa naň terapeutická kontaktná šošovká, ktorá slúži na hojenie po operácii.

Výhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že epitel sa dokáže zahojiť do svojej pôvodnej podoby. Pacientovi tak nehrozí v budúcnosti zvýšené riziko úrazu. Nevýhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že je potrebná dlhšia rehabilitácia v podobe 3-4 dní.
Pri tomto type laserovej operačnej metódy sa využíva iba jeden druh laseru, tzv. excimerový laser. V prvom kroku operačného postupu je potrebné pripraviť si flap na povrchu rohovky (epitel). Tento flap sa vytvára iba do vrstvy epitelu, ktorý je vrchnou časťou rohovky a pripraví ho chirurg za pomoci skalpela. Flap sa mechanicky odstráni a excimerový laser odstráni potrebné dioptrie. Po celom procese sa nasadí terapeutická kontaktná šošovká, ktorá slúži na hojenie po operácii.

Výhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že epitel sa dokáže zahojiť do svojej pôvodnej podoby. Pacientovi tak nehrozí v budúcnosti zvýšené riziko úrazu. Nevýhodou tejto laserovej operačnej metódy je, že je potrebná dlhšia rehabilitácia v podobe 5-7 dní. V súčasnosti sa táto laserová operačná metódy využíva už len výnimočne.
Ak máte záujem o laserovú operáciu očí, neváhajte nás kontaktovať

Prečo si vybrať na laserová operáciu očí Excimer

Laserovým operáciám očí sa venujeme už viac ako 30 rokov. Náš zakladateľ a očný lekár Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., FEBO bol úplne prvým lekárom v strednej Európe a na Slovensku, ktorý vykonal prvú laserovú operáciu očí. Doposiaľ sme tak vykonali cez 100-tisíc laserových zákrokov, čím sa radíme medzi najskúsenejšie očné kliniky nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Takmer všetci naši oční lekári u nás pracujú od samotného vzniku našej očnej kliniky a patria medzi najskúsenejších odborníkov v danej oblasti na Slovensku.
Na našej očnej klinike preferujeme v prvom rade rokmi overené a bezpečné metódy bez rezu oka, ktoré zachovávajú stabilitu rohovky. Vďaka 2-3 hodinovému starostlivo vykonanému predoperačnému vyšetreniu a rozsiahlym skúsenostiam v oblasti laserových operácií očí, vieme u každého pacienta zistiť prípadné kontraindikácie či nastaviť individuálny liečebný postup.
Na všetky naše laserové operačné metódy na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti či astigmatizmu ponúkame doživotnú záruku, čo znamená, že za ďalšie prípadné dokorekcie už viac neplatíte (nevzťahuje sa na operačnú metódu PresbyMAX®, ktorá rieši aj stareckú presbyopiu). Niekedy je počas života nutné laserovú operáciu očí zopakovať. Deje sa tak u 2-3% pacientov zo všetkých zoperovaných. Je to z dôvodu, že ľudský organizmus sa počas života mení, starne, pridružujú sa rôzne ochorenia a pod.
Ako jediná očná klinika na Slovensku ponúkame jedinečný laserový prístroj Schwind Amaris 1050RS so 7D eye-tracking systémom sledovania oka. Tento systém dokáže nielen sledovať pohyby do všetkých 6-tich možných strán, ale ich aj predvídať a včas operačný zákrok zastaviť v prípade, že pacient počas operácie uhne pohľadom. Touto technológiou predchádzame nepresnostiam a zabezpečujeme presnosť laserovej operácie očíkomfort pacienta.
Vďaka nášmu najrýchlejšiemu laserovému prístroju na svete Schwind Amaris 1050 RS je operácia hotová už za 1.3 sekundy. Samotná príprava pacienta, pri ktorej zafixujeme a znecitlivíme oči anestetickými kvapkami, trvá do 5-10 minút. Celý priebeh zákroku je úplne bezbolestný a rýchly. O čo najkomfortnejší priebeh sa postarajú naše milé a usmievavé sestričky so skúseným chirurgom.
Ako jediná očná klinika ponúkame jedinečnú úplne bezkontaktnú metódu bez rezu SmartSurfACE 7D. Táto laserovú operačná metóda sa vykonáva úplne bez rezu oka, čím sa znižujú pooperačné komplikácie ako je syndróm suchého oka, pooperačné jazvy a pod. Operačná metóda SmartSurfACE 7D sa radí medzi povrchové operačné metódy, po ktorých si rohovka zachováva aj naďalej svoju stabilitu. Vďaka tomu je vhodná aj pre športovcov, pri výkone rizikových povolaní ako sú požiarnici, vojaci či policajti a pod.
Za 30 rokov pôsobenia na Slovensku sme odoperovali desaťtisíce pacientov a osobností v rámci športu, umeleckej oblasti, showbiznisu, medicíny a pod. Dlhodobo nás navštevujú pacienti aj zo zahraničných krajín ako je Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko či Anglicko. Mnohí naši pacienti nám s láskou dovolili zdielať ich skúsenosti s našou očnou klinikou prostredníctvom referencií, o ktorých sa dočítate na našej stránke.
Na našej očnej klinike ponúkame možnosť absolvovať laserovú operáciu očí aj na splátky cez overenú spoločnosť AHOJ. Pri tomto výbere platby si môžete vybrať výšku akontácie a dĺžku splácania. Podrobnejšie sa o spôsobe platby za laserovú operáciu očí na splátky dočítate na našej stránke. Laserovú operáciu očí môžete u nás uhradiť aj kartou či v hotovosti.

Referencie štastných zákazníkov

     
      
Veronika-Velez-Zuzulová

Dnes je tomu už 10 rokov, čo som absolvovala laserovú operáciu očí na očnej klinike EXCIMER. Profesionálna práca doktorov a sestričiek mi pomohla k skvelým športovým výsledkom. Vďaka skúsenostiam lekárskeho tímu a špičkovej technike, ktorou klinika EXCIMER disponuje, mi umožnili získavať ďalšie skúsenosti a podávať špičkové výkony na zjazdovkách po celom svete.

Veronika Velez-Zuzulová

bývalá profesionálna lyžiarka a moderátorka
5/5
filip-jančík

Keď som sa rozhodoval pre laserovú operáciu očí, očná klinika EXCIMER skončila po mojom dôkladnom prieskume ako jasný víťaz. Viac ako 30 ročné skúsenosti, cez 100-tisíc vykonaných zákrokov, najmodernejšie technológie a špičkoví odborníci. Slovenské zdravotnícke zariadenie, ktoré patrí medzi najlepšie laserové kliniky v celej Európe! Personál pracoval na najvyššej úrovni bez najmenších zaváhaní. Jedno veľké ĎAKUJEM.

Filip Jančík

svetoznámy huslista
5/5
Lucia-Hrušková

Laserovej operácie očí som sa veľmi obávala. Konkurencia klinike EXCIMER ma v minulosti neraz oslovila a ponúkla mi laserový zákrok podstúpiť. No až návšteva očnej kliniky EXCIMER ma presvedčila. Láskavý a profesionálny prístup celého tímu ma zbavil akéhokoľvek strachu. Som rada, že som si vybrala očnú kliniku EXCIMER a ich laserovú metódu SmartSurfACE 7D.

Lucia Hrušková

youtuberka
5/5
Jan-kardos

Pre očiara pôsobiaceho dlhodobo na Slovensku je očná klinika EXCIMER jasná voľba, pretože je absolútnou špičkou v laserových operáciách očí nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. S výsledkom zákroku som nadmieru spokojný a môžem ho s čistým svedomím odporúčať aj svojim pacientom.

MUDr. Ladislav Kardoš

vedúci očný lekár nemocnice v Galante
5/5
matej-zrebný

Pane Bože, ja konečne vidím, je to zázrak! A to hlavne všetko vďaka očnej klinike EXCIMER, kde som sa stretol s veľkým profi prístupom. Laserová operácia očí bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí!

Matej Zrebný

youtuber
5/5
Lucia-Javorčeková

Dioptrické okuliare mi zavadzali takmer pri všetkom. Môj aktívny životný štýl a dioptrie na nose, to jednoducho nešlo dokopy. Preto som nosievala kontaktné šošovky, ktoré mi neraz spôsobili zápaly a nepríjemnosti v očiach. Teraz som šťastná, že ich už vďaka očnej klinike EXCIMER vôbec nepotrebujem. Môj zrak funguje na 120%, a to všetko vďaka skvelej práci lekárov a laserovej bezkontaktnej metóde SmartSurfACE 7D.

Lucia Javorčeková

fitness modelka
5/5
dano-dangl

Strach z laserovej operácii očí som nemal, ale bol som v očakávaní. No a potom? Potom to bolo zrazu všetko fajn. Ešte niekoľko mesiacov som si naprával dioptrické okuliare na nose zo zvyku, ale dnes to už nerobím a vidím. A to je podstatné.

Dano Dangl

herec a moderátor
5/5
adam-suchánek

Absolvovať laserovú operáciu očí považujem za jeden z mojich najlepších nápadov. Dovtedy mi pätnásť rokov otravovali život dioptrické okuliare alebo kontaktné šošovky. Každopádne, už 10 rokov som spokojný bez nich. No a keďže som fanúšik kvalifikovaných rozhodnutí, všetko som si vtedy naštudoval a rozhodol sa pre očnú kliniku EXCIMER. Pozdávalo sa mi, že skúsenosti majú už od roku 1993.

Adam Suchánek

profesionálny fotograf
5/5
Paulina-Altofová

Laserová operácia očí bola najkrajším darom, ktorý mi očná klinika EXCIMER mohla dať. Jednoznačne jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Navyše som ušetrila nemalé finančné prostriedky, ktoré som dovtedy investovala do kontaktných šošoviek a dioptrických okuliarov. Som nesmierne rada, že som si vybrala kliniku EXCIMER, ktorá má tých najmilších zamestnancov na svete.

Paulína Altofová

blogerka
5/5
MUDr.-Asimov

S výsledkom laserovej operácie očí, ako aj s profesionálnym prístupom celého personálu som maximálne spokojná. Ako doktorka pôsobiaca v zahraničí, som nesmierne hrdá, že aj na Slovensku nájdeme špičkovú zdravotnú starostlivosť na svetovej úrovni.

MUDr. Daniela Asimov

rádiológ
5/5
gabriela-dzúriková

Je to úžasný pocit žiť bez dioptrických okuliarov. Odmaľujem sa kedy chcem, do vody skočím bez rozmyslu, nezaparujú sa mi okuliare v chladných dňoch. Jednoducho, vďaka laserovej operácii očí sa mi zlepšila kvalita života a ja som rada, že som sa na túto operáciu odhodlala a vybrala si tu najsprávnejšiu očnú kliniku EXCIMER.

Gabriela Dzúriková

herečka
5/5
Nikoleta-Vujisic

Ľudský prístup, skvelý tím, špičkové vybavenie, najviac zoperovaných klientov v strednej Európe a najdlhšie skúsenosti na Slovensku ma presvedčili, že očná klinika EXCIMER je tá pravá voľba. Už je to rok, čo po operácii vidím na 100% a kvalita môjho života je na úplne inej úrovni ako kedykoľvek predtým. Robia tu naozaj zázraky na počkanie!

Nikoleta Vujisić

fyzička, spisovateľka a blogerka
5/5
MUDr.-Zuzana Petrová

Na očnej klinike EXCIMER som sa stretla s odborníkmi, ktorí boli maximálne profesionálni, od diagnostiky cez zákrok až po pooperačnú starostlivosť urobili pre mňa 100%.

MUDr. Zuzana Petrová

rádiológ
5/5
Soňa-Štefková

Bola som operovaná laserovou metódou SmartSurfACE 7D, ktorú očná klinika EXCIMER poskytuje ako jediná na Slovensku. A aj vďaka tejto metóde som si prešla zákrokom rýchlo, bez strachu a stresu. A viete čo? Som maximálne spokojná, vidím až za roh! Navyše sa o mňa celý personál staral ako o princeznú.

Soňa Štefková

modelka
5/5
gabor-boros

Roky som váhal, či sa do laserovej operácie očí pustiť. V minulosti som aj jeden termín zrušil, lebo som sa vyslovene bál. Dva dni po operácii boli nepríjemné, týždeň s miernym obmedzením, ale už vidím piaty rok na 100%! Rozhodnutie ísť do očnej kliniky EXCIMER bolo správne. Nemal som sa veru báť, ale mal som to urobiť skôr.

Gábor Boros

zakladateľ a CEO refresher.sk
5/5
Štefan-Bohucký

Ďakujem očnej klinike EXCIMER za super odvedenú prácu a rovnako za jeho profesionálny tím, organizáciu a ochotné, milé sestričky. Kliniku EXCIMER môžem len odporučiť a mrzí ma, že som laserovú operáciu očí nepodstúpil už skôr.

Štefan Bohucký

model
5/5
Petra-Dzvoníková

O laserovej operácii sme s manželom snívali dlho, no stále sme ju z nejakého dôvodu odkladali. Očná klinika EXCIMER bola pre nás jasná voľba, keďže zoperovali aj ostatných členov našej rodiny. Už od samotného predoperačného vyšetrenia sme sa cítili veľmi príjemne, a to vďaka milému a profesionálnemu prístupu sestričiek a lekárov. Ďakujeme klinike EXCIMER za to, že nám obom splnili sen zbaviť sa okuliarov.

Petra Dzvoníková

blogerka
5/5
michal-gajdošech

Začal by som týmto: NEBOJTE SA laserovej operácie očí! Pretože sa niet čoho báť. Na očnej klinike EXCIMER som sa stretol s obrovskou profesionalitou celého tímu, všetci boli veľmi milí a nápomocní. Môžem len a len vrelo odporučiť.

Michal Gajdošech

model
5/5
anna-amenová

Dlho som si na internete pozerala očné kliniky špecializované na odstraňovanie dioptrií, čítala som si recenzie na tieto kliniky a samozrejme som navštívila fóra, kde prispievatelia opisovali nielen zákrok, ale aj pocity. Klinika  EXCIMER mi vďaka tomu vychádzala ako najlepšia voľba. Keď som prišla na prvú konzultáciu, bola som rozhodnutá. Stretla som sa nielen s príjemným personálom, ale samozrejme so špičkovo vybaveným zariadením.

Anna Amenová

Miss Universe Slovensko 2010
5/5
dominika-marková

Laserová operácia bolo moje najlepšie rozhodnutie! Ľudia, je to neskutočné, nebojte sa, neváhajte! Ja som sa nebála ani trošku. Vedela som, že onedlho uvidím a tá túžba po živote bez okuliarov bola veľmi silná. Strašne som po tom túžila a klinika EXCIMER mi môj sen splnila.

Dominika Marková

modelka
5/5

Ako prebieha laserová operácia očí v Excimer

Ak sa zaujímate o laserovú operáciu očí, potrebné je objednať sa najprv na predoperačné vyšetrenie, na ktorom vám posúdime nielen celkový stav zraku, ale určíme aj konkrétnu laserovú operačnú metódu na mieru. Takéto predoperačné vyšetrenie trvá 2-3 hodiny a budeme vás na ňom aj rozkvapkávať. Rozkvapkávanie vám spôsobí dočasné zhoršenie zraku na blízku vzdialenosť po dobu cca 2 hodín. Z tohto dôvodu vám neodporúčame po tomto vyšetrení pracovať na PC, šoférovať a pod. Objednať sa naň môžete na našom tel. čísle 02/ 60 20 15 11, prostredníctvom našej e-mailovej adresy excimer@excimer.sk či cez náš kontaktný formulár.

Na našej očnej klinike môžete absolvovať predoperačné vyšetrenie aj v jeden deň s laserovou operáciou očí alebo zvlášť. Je to vďaka nášmu 7D laseru Schwind Amaris 1050 RS so 7D eye tracking systémom, ktorý je maximálne presný. Niektoré centrá tento spôsob neodporúčajú a má to aj svoje opodstatnenie v prípade, že nevlastnia rovnaký či obdobný laserový prístroj.

Ak by ste si vybrali absolvovať termín predoperačného vyšetrenia v jeden deň spolu s laserovou operáciou očí, strávite u nás 5-6 hodín, počas ktorých vás budeme nielen vyšetrovať, ale aj poúčať ako sa správne starať o svoje oči po zákroku. Aplikujeme vám tiež kvapky na zúženie zreníc po predoperačnom vyšetrení.

Pokiaľ by ste sa rozhodli absolvovať najprv iba predoperačné vyšetrenie, celkovo u nás strávite 2-3 hodiny, počas ktorých vám budeme merať napr. hrúbku rohovky, mapu rohovky, objektívnu a subjektívnu refrakciu, očné pozadie a očný tlak, slzný film a pod. Každému laserovému operačnému zákroku vykonanom na našej očnej klinike predchádza bezpodmienečne k vyšetreniu vlnovou (wavefront) analýzou a aberometrom.
Po absolvovaní precízneho predoperačného vyšetrenia vám vyberie náš lekár na základe výsledkov z predoperačného vyšetrenia a rozhovoru s ním najvhodnejšiu laserovú operačnú metódu. Niekedy sa môže stať, že je pacient vhodný na viacero laserových operačných metód. V takomto prípade vám lekár vysvetlí jednotlivé rozdiely, pooperačné hojenie a pod. Po získaní informácií si budete môcť sami vybrať, ktorú zo zvolených laserových metód by ste chceli absolvovať.
Samotná laserová operácia očí vôbec nebolí, pretože vám pred zákrokom aplikujeme anestetické kvapky na znecitlivenie oka. Celkový proces trvania zákroku je 5-10 minút aj s prípravou. Počas trvania zákroku budete mať zafixované očné viečka jemným rozvieračom očí. Vďaka nemu sa nemusíte obávať žmurkania počas trvania laserovej operácie očí. Samotný proces prípravy oka pred laserovaním závisí od výberu laserovej operačnej metódy. Všetky laserové operačné metódy sú vykonávané na našom 7D laserovom prístroji Schwind Amaris 1050RS.

Po zákroku zostávate na našej očnej klinike sledovaný po dobu 15-30 minút. Pokiaľ sa budete cítiť v poriadku, môžete odísť domov oddychovať.

Každý náš pacient môže po operácii využiť v rámci Bratislavy odvoz našou zazmluvnenou taxi službou Hoppin zdarma. Taxi vám zavoláme na požiadanie na našej recepcii.

Čo robiť pred a po laserovej operácii očí

14 dní pred laserovým zákrokom neodporúčame nosiť kontaktné šošovky. Je to z dôvodu, že kontaktné šošovky spôsobujú deformáciu rohovky a skresľujú jej hrúbku. Mohlo by to znehodnotiť samotný výsledok zákroku. Potrebné je vymeniť ich za dioptrické okuliare.

V deň zákroku neodporúčame mať aplikované umelé riasy a make up. V prípade, že by ste boli chorý/á, vyskytol sa vám herpes či iné zníženie imunity, odporúčame si termín nechať preložiť. Je to z dôvodu, že počas hojenia je dôležité mať 100% zdravotný stav.

Operácia nie je tiež vhodná pri tehotenstve a dojčení. V takomto prípade odporúčame objednať sa od pôrodu či dojčenia najskôr o 3-6 mesiacov. Sú dva dôvody, prečo laserovú operáciu počas tehotenstva či dojčenia neodporúčame. Prvým je, že po zákroku budete musieť užívať rôzne medikamenty, ktoré by sa mohli dostať do plodu či mlieka dieťaťa. Druhým dôvodom je, že počas týchto dvoch období sa vám môže meniť hormonálna hladina. Tieto zmeny by mohli mať vplyv na samotné hojenie po zákroku a ovplyniť tak jeho výsledok.

V prvý týždeň odporúčame v závislosti od druhu laserovej operačnej metódy dodržiavať pokojový režim (žiadna námaha, vyhýbať sa preťaženiu očí, šoférovaniu a pod.). Dva týždne po zákroku neodporúčame kúpať sa v jazerách či v bazénoch, wellnessovať sa a vykonávať kontaktné športy (box, loptové hry a pod.), pracovať v prašnom prostredí či v prostredí so silnými neónovými svetlami. 3 mesiace po zákroku nesmiete zvárať a 6 mesiacov neodporúčame navštevovať solárium.

Po laserovej operácii očí je potrebné 4-6 mesiacov nosiť vonku počas dňa slnečné okuliare so 100% UV filtrom. Jedny také od nás dostanete zdarma. Ak máte svoje, prineste si ich prosím a my Vám ich skontrolujeme. Je to z dôvodu, že samotné UV žiarenie by mohlo spôsobiť pooperačné komplikácie.

Bezprostredne po zákroku odporúčame začať užívať vitamín C, ktorý pôsobí veľmi priaznivo na samotné hojenie pacienta. Všetky ostatné lieky dostanete na 1. týždeň od laserovej operácie očí od nás zdarma.

V cene laserovej operácie očí má každý náš pacient 4 pooperačné kontroly zdarma. Sledujeme na nich nielen zrakovú ostrosť pacienta, ale aj samotný vývoj hojenia po zákroku. Liečbu pacientom prispôsobujeme individuálne podľa jeho potrieb či ťažkostí. Kontroly bývajú zvyčajne na druhý deň po laserovom zákroku, o týždeň, o 1-3 mesiace a o pol roka. Časy kontrôl nastavujeme individuálne.
Ak máte záujem o laserovú operáciu očí, neváhajte nás kontaktovať

Často kladené otázky ohľadne laserovej operácií očí

Laserová operácia očí je moderný a bezpečný operačný spôsob odstránenia dioptrií. Keďže sa nejedná o invazívnu vnútroočnú operáciu ale iba o kozmetický zákrok na povrchu oka, výskyt závažnejších pooperačných komplikácií je minimálny. Všetky komplikácie plynúce z hojenia sa dajú včas a úplne vyriešiť. Dôležité je dodržiavať liečbu a chodiť k nám na pravidelné kontroly.
Samotná laserová operácia očí vôbec nebolí vďaka použitiu anestetických kvapiek, ktoré vaše oči úplne znecitlivia. Počas operačného zákroku môžete cítiť jemné dotyky či tlak, nie však bolesť.
Po laserovej operácii očí a v závislosti od vybranej operačnej metódy môžete 1-3 dni pociťovať rezanie, pálenie, slzenie či sveloplachosť. U niekoho sa tiež môže objaviť opuch okolia očí, spavosť a pod. Na nepríjemné pocity vám pribalíme medikamenty, ktoré ich utíšia.
Cena laserovej operácie očí na odstránenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti či astigmatizmu sa pohybuje od 475 € /oko – 795 €/ oko. Cena predoperačného vyšetrenia je 150 €. V prípade, že zákrok u nás podstúpite do 2 mesiacov od samotného vyšetrenia, uplatníme vám zľavu z ceny operácie v hodnote 50 € ako zľavu z predoperačného vyšetrenia. Viac o cenách nájdete v našom cenníku.
Hojenie po laserovej operácii očí záleží od výberu operačnej metódy, dioptrií, povolania a pod. Potrebné si je tiež uvedomiť, že proces hojenia je individuálny. Pri bežnom hojení sa pacient vie zaradiť do bežného života cca po 5-7 dňoch od laserovej operácie očí.
Ako sme spomínali vyššie, riziká po laserovej operácii očí sa vyskytujú v závislosti od výberu operačnej metódy. Pokiaľ je to možné, pacientom vždy odporúčame operačné metódy bez rezu, ktoré sú aj z dlhodobého hľadiska vo výsledku najstabilnejšie.

Najdôležitejší je tiež samotný výber pacienta pomocou precízneho predoperačného vyšetrenia, ktorým predchádzame vzniku pooperačných komplikácií. Každého pacienta prosíme, aby pravdivo vyplnil dotazník zdravia, v ktorom sa pýtame nielen na ochorenia, ale aj na lieky, úrazy, kontraindikácie a pod.
Najčastejšie komplikácie po laserovej operácii sú dočasný výskyt suchého oka, svetloplachosť, zápaly a infekcie rohovky, pooperačné jazvy a pod., ktoré plynú zo samotného hojenia a dajú sa medikamentózne riešiť.
Zrak sa môže zhoršiť aj po absolvovaní laserovej operácie očí. Je to z dôvodu, že telo je živý organizmus, na ktorý majú vplyv vonkajšie ale aj vnútorné vplyvy ako sú ochorenia, hormonálne zmeny, úrazy, vek a pod. Z našich vlastných štatistík za 30 rokov pôsobenia našej očnej kliniky odhadujeme, že dokorekcia je potrebná u 2-3% zoperovaných. Pokiaľ sa tak stane, každý náš pacient má v rámci automatickej doživotnej záruky nárok na bezplatnú dokorekciu.
Po absolvovaní laserovej operácie očí je nutné na istý čas dodržiavať zvýšenú hygienu a starostlivosť, ktorá sa prispôsobuje výberu operačnej metódy. Pri operačných metódach bez rezu by ste nemali v prvé 2 týždne vykonávať kontaktné športy, kúpať sa v jazerách či bazénoch a wellnessovať sa. Neodporúčame tiež pohybovať sa v prašnom a zafajčenom prostredí, či v prostredí, kde je výskyt silných neónových svetiel. Počas zákroku a 3 mesiace po operácii neodporúčame byť tiež tehotná či dojčiaca. 3 mesiace neodporúčame zvárať a až 6 mesiacov by ste nemali navštevovať solárium. Po laserovom zákroku odporúčame v prvé 3 mesiace nosiť vonku počas dňa slnečné okuliare so 100 UV filtrom. Jedny také od nás dostanete zdarma.