02 / 60 20 15 11

Jediný 7D laser na Slovensku. Naše centrum je piatym excimerovým pracoviskom na svete, ktoré disponuje prístrojom Schwind Amaris 1050 RS 7D, ktorý je horúcou novinkou na oftalmologickom trhu.

Jediný 7D laser na Slovensku. Naše centrum bolo iba piatym excimerovým pracoviskom na svete, ktoré disponovalo prístrojom Schwind Amaris 1050 RS 7D, ktorý je novinkou na oftalmologickom trhu. Vďaka svojim parametrom, ktoré momentálne vo svete nemajú konkurenciu, posúva bezpečnosť, presnosť a rýchlosť operácie excimerovým laserom o značný krok vpred.

SCHWIND CXL-365

Doplnkovou výbavou Schwind Amaris 1050 RS 7D je SCHWIND CXL-365 vario systém pre sieťovanie (crosslinking) kolagénu rohovky.

 

Liečba keratokónusu ešte donedávna nebola možná. Dnes sa progresia tohoto ochorenia dá spomaliť niekedy až zastaviť spevnením a zosieťovaním kolagénových vláken. Zákrok sa vykonáva pomocou ultrafialového ožiarenia rohovky (UVA) spojeným s aplikáciou riboflavínu (B2). Po tejto liečbe sa pevnosť rohovky zvýši až o 300%, vďaka čomu sa rohovka prestane vykleňovať.

 

Je dôležité, aby sa liečba vykonávala v skorších štádiách ochorenia (rohovka nesmie byť tenšia ako 400 mikro metrov), pokiaľ ešte nedošlo k výraznému zhoršeniu videnia.

 

7D MONITORING POHYBOV OKA

Pohyby oka môžeme rozdeliť do šiestich dimenzií. Prvou dimenziou je posun oka do strán, teda zprava do doľava a opačne. Druhou dimenziou sú posuny oka zhora dolu a opačne. Treťou dimenziou sú rotačné (otočné) pohyby oka do strán. Štvrtou dimenziou sú rotačné (otočné) pohyby spôsobené pohybmi hlavy alebo oka zhora dolu a opačne. Piatou dimenziou sú očné rotácie okolo osi videnia tzv. cyklotorzické pohyby oka. Šiestou dimenziou sú výškové posuny oka, pozdĺž takzvanej Z-osi, ktoré spôsobujú pohyby hlavy alebo oka spredu dozadu a naopak.

Siedmou dimenziou je faktor času, ktorý má priamy dopad na všetky ostatné dimenzie. Okrem bežných laterálnych pohybov, ktoré už boli opísané. Sofistikovaný systém sledovania oka disponuje viacerými schopnosťami, ktorý ho robia výnimočným.