02 / 60 20 15 11

Trápi vás ďalekozrakosť? Zbavte sa jej laserovým zákrokom.

Čo je to ďalekozrakosť?

Ďalekozrakosť (hypermetropia) je dioptrická chyba, kedy oko nevidí dobre nielen do diaľky, ale aj do blízka. Pri hypermetropii je oko príliš krátke, alebo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná. Svetelné lúče sa preto zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz. Korigujeme ju dioptriou so znamiekom /+/.

Podobný jav prejavujúci sa vekom je presbyopia, ktorá je prirodzeným fyziologickým prejavom vyskytujúcim sa u každého vo veku nad 40 rokov, a to aj u tých, ktorí nemali dovtedy žiadnu dioptrickú chybu. Pri presbyopii na rozdiel od ďalekozrakosti stráca šošovka svoju pružnosť, čím oko stráca schopnosť zaostriť do blízka. Vďaka tomu potrebujeme okuliare na čítanie. U ďalekozrakosti je to iné v tom, že sa porucha videnia prejavuje nielen v zlom videní do blízka, ale aj do diaľky, pričom príčiny nie sú v strate pružnosti šošovky.

Ďalekozrakosť môže byť ľahká (+ 3,0), stredná (+3,25 až +6,0), vysoká (nad +6,0) a je oveľa častejšie sprevádzaná amblyopiou (tupozrakosťou) a škúlením.

V akom veku sa ďalekozrakosť prejavuje?

Fyziologická hypermetropia sa prejavuje už od narodenia a postihuje každé novorodené dieťa. Postupne sa u väčšiny z nás upraví „sama od seba“ a to cca do 5-teho roku života. U niekoho sa však určitý stupeň ďalekozrakosti prejavuje aj naďalej a pre rodiča je občas náročné si to všimnúť. Prečo?

Oko dieťaťa či mladého človeka je schopné dobre vyrovnávať rozdiely aj niekoľkých dioptrií. Kvôli tomu môže trvať dlhšie, kým sa ďalekozrakosť ako refrakčná (dioptrická) chyba u dieťaťa prejaví. So stúpajúcim vekom oko začína mierne strácať schopnosť zaostrovania a postupne sa prejaví slabá hypermetropia. Dieťa tak prestáva vidieť dobre a to nielen do blízka, ale aj do diaľky.

zdravé videnie vs. videnie ďalekozrakého

Aké sú prejavy ďalekozrakosti?

Prítomnosť a významnosť príznakov je rôzna. Najmä mladí ľudia ich vôbec nemusia pocítiť.  Ich akomodačný aparát je schopný malú a strednú ďalekozrakosť skorigovať.

Príznaky ďalekozrakosti môžu byť začervenané oči, žmúrenie pri čítaní, problémy pri zaostrovaní, časté žmurkanie, zahmlené videnie, neskôr bolesti očí a hlavy sprevádzané inými nešpecifickými príznakmi ako je napr. vypadávanie vlasov.

Aké sú príčiny vzniku ďalekozrakosti?

Príčina ďalekozrakosti môže byť v rôznych chybách rohovky a očnej šošovky, vplyvom niektorých liekov, očných aj celkových ochorení, prípadne úrazom a pod. Rovnako aj faktory životného prostredia zohrávajú určitú úlohu pri rozvoji ďalekozrakosti a jej stupňa. Na jej vzniku sa podieľa značnou mierou aj dedičnosť, a to obzvlášť pri jej vyšších formách.


ebook ako sa starať o zrak

Najčastejšie formy korekcie ďalekozrakosti:

  • okuliare – plusové sklá
  • kontaktné šošovky – plusové dioptrie
  • laserový zákrok
  • vnútroočná šošovka – pozitívna

Okuliare

Korekcia okuliarmi je pre niektorých nepraktická nielen kvôli niektorým športovým činnostiam, ale aj preto, že sklá pri ďalekozrakosti sú hrubé práve v strede. Pri vyšších dioptriách sú tak ťažké a spôsobujú tzv. efekt veľkých očí.

Kontaktné šošovky

Najväčším problémom pre ďalekozrakého je samotné nasádzanie šošoviek. Pokiaľ sa predsaj len rozhodnete pre kontaktné šošovky, mali by ste zvážiť všetky ich riziká a v ideálnom prípade ich používať len v čase, keď nosenie okuliarov nie je možné, respektíve je nanajvýš nepraktické. Dlhodobé nosenie kontaktných šošoviek má totiž za následok nezvratnú deformáciu rohovky. Ďalšie riziká spojené s nosením kontaktných šošoviek sú zápaly a infekcie, ktoré pod šošovkou vznikajú pôsobením vody primárne z bazénov či jazier. Známe sú aj prípady infekcií z vodovodného kohútika napr. pri sprchovaní.

Laserový zákrok

Najnovším spôsobom korekcie je laserový zákrok, avšak už ani ten nie je žiadnou novinkou, pretože korekcie zraku laserom sa vykonávajú už viac ako 30 rokov. Princípom zákroku je zmena zakrivenia rohovky pôsobením laserových impulzov tak, že sa zmení dopad lúčov nie za, ale na sietnicu. Pri ďalekozrakosti vieme laserom odstrániť dioptrie do hodnoty +/4,5/. Vyššie dioptrie sa riešia už viac invazívnym zákrokom a to výmenou vnútroočnej šošovky. Podmienkou laserového zákroku pri ďalekozrakosti je na rozdiel od krátkozrakosti aj vek, a to nad 30-35 rokov. Výnimkou je ďalekozrakosť v kombinácii s astigmatizmom, ktorú vieme zoperovať aj skôr.

Laserové operácie očí sú dnes nielen moderným riešením, ale aj úplne bezbolestný a bezpečný spôsob ako sa zbaviť dioptrií. Objednajte sa na konzultáciu do jedného z najskúsenejších a najlepšie vybavených centier na Slovensku. Prípadne si o nás prečítajte viac tu, v našom článku.

Blog

Operujeme aj v lete

Laserové operácie očí sú vhodné a bezpečné aj v letnom období.