02 / 60 20 15 11

Laserová operácia očí dostupná aj na splátky

Je pre Vás laserový zákrok finančne náročnou záležitosťou? V našom očnom laserovom centre EXCIMER Vám ponúkame laserovú operáciu očí výhodne aj na splátky prostredníctvom spoločnosti Ahoj.

Na laserový zákrok už nemusíte šetriť celé mesiace či roky. Mesačná splátka Vás bude stáť už ako priemerný mesačný výdaj za kontaktné šošovky (od pár desiatok eur mesačne). 

S nami ušetríte

Laserová operácia očí Vám zároveň šetrí peniaze. Neveríte? Pozrite si našu kalkulačku, ktorá Vám vypočíta, koľko v priemere ušetríte na dioptrických pomôckach vďaka laserovej operácii očí.

Ako funguje samotné splácanie?

Pred samotným operačným zákrokom je dôležité absolvovať predoperačné vyšetrenie. Na základe výsledkov z tohto vyšetrenia Vám odporučíme správnu operačnú metódu. Cenník našich všetkých operačných metód nájdete tu.

Pozor: Financovanie na splátky je určené na financovanie laserového zákroku (tzv. operačnej metódy), nie však na financovanie predoperačného vyšetrenia. Predoperačné vyšetrenie sa hradí v plnej sume v deň jeho termínu.

  • akontácia Po výbere operačnej metódy si zvolíte sumu (akontáciu), ktorú nám zaplatíte kartou alebo v hotovosti v deň zákroku, pričom akontácia môže byť od 0% do 80% z ceny operačnej metódy. Zvyšná suma z ceny operačnej metódy bude financovaná na splátky (spoločnosť Ahoj ponúka financovanie na splátky od 100 € do 10 000 €)
  • Doba splácania – Následne si vyberiete dobu splácania. Najkratšia doba splácanie je 7 mesiacov, najdlhšia doba splácania je 96 mesiacov (8 rokov).
  • Výška splátok – Mesačná výška splátok sa prispôsobuje dĺžke doby splácania a výške požičanej sumy z ceny operačnej metódy. Môžete tak splácať mesačne niekoľko desiatok až stoviek eur (max do cca 200-300 eur mesačne).
  • Výška preplatenia – Výška preplatenia sa mení v závislosti od dĺžky splácania a výšky sumy, ktorú splácate. Tieto informácie sa dozviete priamo v našom centre na recepcii, kde spolu s Vami vyplníme online formulár. Na základe Vašich požiadaviek vyplnených vo formulári, Vám automatický systém vypočíta výšku mesačnej splátky a výšku preplatenia. Platí pravidlo, že čím kratšiu dobu a menšiu výšku požičanej sumy splácate, tým je výška preplatenia pre Vás výhodnejšia.

Podmienky pre získanie pôžičky

Pre získanie laserovej operácie očí na splátky je nutné spĺňať a doložiť nasledovné:

  • vek – doložiť platný občiansky preukaz (18-75 rokov)
  • mať dostatočný príjem ako zamestnanec na TPP, živnostník (SZČO), starobný a invalidný dôchodca, výsluhový dôchodca, štátny zamestnanec, osoba na materskej dovolenke, zamestnanec v zahraničí
  • pri vyššie spomenutom sa pre overenie Vašej spôsobilosti splácania musíte preukázať dokladmi, ktorých zoznam nájdete tu a líšia sa od spôsobu príjmu (dôchodca, SZČO, TPP a pod.)

Poznámka: Poskytovateľ pôžičky si vyhradzuje právo žiadať ďalšie dodatočné doklady, rovnako má právo zamietnuť pôžičku v prípade, že žiadateľ nesplní podmienky získania takejto pôžičky (napr. ak mal v minulosti žiadateľ problém podobnú pôžičku splácať a pod.)

Po splnení všetkých uvedených úkonov sa odošle požiadavka (vyplnený formulár) do spoločnosti Ahoj, ktorá ju do pár minút od odoslania schváli či zamietne.

Príklad: Na predoperačnom vyšetrení Vám odporučíme našu najdrahšiu laserová operačnú metódu SmartSurfACE 7D. Cena tejto metódy bez predoperačného vyšetrenia za obe oči je 1590€. Pri výbere akontácie (sumy, ktorú zaplatíte vopred) sa rozhodnete vyplatiť zo svojich finančných prostriedkov 20% zo sumy operačnej metódy, čo je 318€. Zvyšnú sumu z ceny operačnej metódy SmartSurfACE 7D sa rozhodnete financovať na splátky. Sumu, ktorú si požičiate, bude činiť 1192€ (1590€ – 318€ = 1272€). Zvolíte si dobu splácania na dobu napr 12 mesiacov. Suma 1272€ sa tak rozráta medzi 12 mesiacov (1272€ : 12 mesiacov = 106€). Výsledne tak zaplatíte mesačne 106€ + výšku preplatenia (tú sa dozviete po vyplnení formuláru podľa aktuálnych podmienok).

Pre bližšie informácie o preplatení odporúčame kontaktovať spoločnosť Ahoj.

v prípade záujmu o termín sa môžete objednať buď písomne na excimer@excimer.sk, telefonicky na našom tel. čísle 02/60 20 15 11, alebo prostredníctvom nášho online formuláru tu.

Blog