02 / 60 20 15 11

INTRALASE ABBOTT

Jeden z najpresnejších a najbezpečnejších femtosekundových laserov.