INTRALASE ABBOTT

Jeden z najpresnejších a najbezpečnejších femtosekundových laserov.