02 / 60 20 15 11
     
      

Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., FEBO

oftalmológ,

očný chirurg

odborný garant, zakladateľ