02 / 60 20 15 11

Tatiana Škarbová

sestra ambulancia

Špecializuje sa na

Recenzie

oftalmológ,

očný chirurg

odborný garant, zakladateľ