02 / 60 20 15 11

Mgr. Michal Bernáth, MBA

Riaditeľ centra

Špecializuje sa na

Recenzie

oftalmológ,

očný chirurg

odborný garant, zakladateľ