02 / 60 20 15 11

Keratokonus

Človek s keratokonusom vidí neostrý, rozmazaný obraz.

Prejav keratokonusu

Keratokonus je degeneratívne ochorenie rohovky, pri ktorom sa rohovka pomaly, ale trvale vykleňuje a stenšuje smerom von z oka. V poslednom štádiu sa z pravidelného zakrivenia stáva kónicka (kuželovitá) špička.

 

Jedným z prvých prejavov keratokonusu je krátkozrakosť a vzniká tiež nepravidelný astigmatizmus. V neskorej fáze choroby sa rohovka môže zakaliť a obmedzí sa jej priehľadnosť. Keratokonus sa obyčajne vyskytuje na oboch očiach, pričom napreduje asymetricky. Postihuje najmä mladých mužov a začína sa prejavovať medzi 10. až 20. rokom života.

keratokonus-n

Korekcia keratokonusu

Bežné očné refrakčné chyby vieme korigovať dioptrickými okuliarmi, kontaktnými šošovkami prípadne operačne laserom. Pri keratokonuse je to však zložitejšie, pretože bežné dioptrické pomôcky nepomôžu dlhodobo a navyše, ochorenie ani nezastavia. Keratokonus v našom centre liečime formou CXL zákroku (UV žiarením) a korekciou pomocou tvrdej kontaktnej šošovky. Pri keratokonuse je veľmi dôležité zachytiť ochorenie v skorom štádiu a začať liečbu čo najskôr.

keratokonus-korekcia-n

Normálne videnie vs. keratokonus

Keratokonus
Normálne videnie

Spôsob liečby

CXL (crosslinking – UV lampa)

Liečba keratokonusu ešte donedávna nebola možná. Dnes sa progresia tohto ochorenia dá spomaliť, niekedy až zastaviť spevnením a zosieťovaním kolagénových vláken. CXL zákrok sa vykonáva pomocou ultrafialového ožiarenia rohovky (UVA) spojením s aplikáciou riboflavínu (vitamín B2). Po tejto liečbe sa pevnosť rohovky zvýši až o 300%, vďaka čomu sa rohovka prestane vykleňovať. Je dôležité, aby sa liečba vykonávala v skorších štádiách ochorenia (rohovka nesmie byť tenšia ako 400 mikrometrov), pokiaľ ešte nedošlo k výraznému zhoršeniu videnia. Samotný zákrok CXL nerieši dioptrickú chybu oka. Tento zákrok je u niekoho možné kombinovať aj s excimerovým zákrokom (korekcia dioptrickej chyby oka).

Tvrdá kontaktná šošovka

Kým CXL metóda slúži najmä na zastavenie a zmiernenie ochorenia, korekcia tvrdou kontaktnou šošovkou zlepšuje videnie klienta, v lepších prípadoch spomaľuje aj samotné ochorenie, no nelieči ho. Tvrdá kontaktná šošovka vyrovnáva nedokonalosti spôsobené ochorením keratokonus a aplikuje sa denne rovnako, ako bežná kontaktná šošovka.

Zákrok CXL metódou nie je vhodný

v tehotenstve aj počas dojčenia
pri niektorých celkových ochoreniach (cukrovka, reumatické ochorenia, atď…)
u klientov so sklonom k tvorbe nadmerných (keloidných) jaziev
U klientov s hrúbkou rohovky pod 400 mikrometrov

Každého klienta, ktorý má záujem o operáciu v našom centre, pred operáciou vyšetríme a zistíme, či je na tento zákrok vhodný. Komplexné predoperačné vyšetrenie trvá približne 2-3 hodiny a absolvujete počas neho vyšetrenia ako je objektívna refrakcia, bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku, meranie rohovky, pupilometrie (priemer zrenice) a celého optického systému oka, meranie kvality slzného filmu, subjektívne vyšetrenie dioptrií vyšetrujúcim lekárom, kontrola očného pozadia a iné. Na základe týchto vyšetrení je každý náš zákrok maximálne presný („šitý“ na mieru klienta). Platnosť komplexného predoperačného vyšetrenia je 2 mesiace. Pokiaľ by ste sa rozhodli pre operáciu neskôr, bude potrebné nové predoperačné vyšetrenie.

Na základe výsledkov z komplexného predoperačného vyšetrenia a na základe Vášho celkového zdravotného stavu naši lekári posúdia, či ste vhodný na operáciu metódou CXL.

Pokiaľ ste vhodným kandidátom na operačnú metódu CXL, nasleduje konzultácia s jedným z našich lekárov, ktorý Vám vysvetlí postup zákroku, pooperačný priebeh hojenia a zodpovie všetky Vaše otázky.

Upozornenie: Počas vyšetrenia sa vyšetruje aj očné pozadie (rozšírime Vám zreničky), čo zapríčiňuje zhoršené videnie na blízku vzdialenosť po dobu cca 2 hodín.

Cenník

Liečba keratokonusuCena
Komplexné predoperačné vyšetrenie*150 €

*nevzťahuje sa naň zľava

CXL (crosslinking – UV lampa) 645 €/ oko
Korekcia tvrdou kontaktnou šošovkou 660 €/ oko

Zákrok CXL a korekciu tvrdou kontaktnou šošovkou nie je možné financovať na splátky.