02 / 60 20 15 11

Metóda SMILE

Metóda SMILE

Ak sa zaujímate o operáciu na odstránenie dioptrií pomocou laseru, zrejme ste sa už stretli s metódou, ktorá sa nazýva SMILE (alebo aj ReLEx SMILE) a možno sa pýtate, prečo ju niektoré centrá ponúkajú a iné nie? Odpoveď na túto otázku sa tak trochu „potáca“ medzi medicínou a biznisom. Metóda SMILE je totižto pomerne novou metódou, na ktorej vývoji boli vynaložené nemalé prostriedky a preto patrí v súčasnosti k najdrahším dostupným metódam. Taktiež názov SMILE znie z marketingového hľadiska veľmi pútavo, preto nie je ťažké prilákať klienta na modernú, pomerne drahú a marketingovo dobre spracovanú metódu operácie na odstránenie dioptrií.

Prečo teda neponúka túto metódu aj EXCIMER?

Na úvod azda treba povedať, že sa nebránime a chystáme v budúcnosti zaradiť túto metódu vo vylepšenej verzii do portfólia nami poskytovaných služieb, avšak je tu zatiaľ hneď niekoľko „ALE”, prečo ju momentálne v súčasnej verzii neponúkame. Z pohľadu medicíny totiž nie je momentálna metóda SMILE ešte dostatočne precízna, respektíve má súčasne hneď niekoľko nedostatkov:

Táto metóda je vhodná pre jednoduché dioptrie bez astigmatizmu, no i napriek tomu výsledky štúdií publikovaných v medzinárodnej oftalmologickej literatúre a klinické výsledky a skúsenosti zahraničných centier hovoria o pomerne vyššom percente nespokojných pacientov operovaných metódou SMILE (v prípade záujmu o publikovanú štúdiu nás kontaktujte na excimer@excimer.sk). Jedným z hlavných dôvodov je nemožnosť centrácie pomocou laserového prístroja, čo má nesporne negatívny vplyv na presnosť zákroku. Ďalším dôvodom je fakt, že pri metóde SMILE sa na rozdiel od iných bežne používaných metód na odstránenie dioptrií (LASEK, LASIK, Trans-PRK a pod.), nevyužíva vôbec excimerový laser, ale celý zákrok je založený na femtosekundovom laseri, ktorý je „vďaka“ svojim fyzikálnym vlastnostiam približne 10-krát nepresnejší ako laser excimerový. Okrem vyššie uvedených informácií, pri operačnej metóde SMILE nie je možné vykonať dokorekciu rovnakým spôsobom.


predoperačné vyšetrenie

Niektoré centrá túto metódu viac neponúkajú

V dôsledku toho sa niektoré zahraničné špičkové centrá rozhodli túto metódu stiahnuť zo svojej ponuky, respektíve ju vôbec do svojej ponuky nezaradili. Napr. sieť očných centier EYE LASER pôsobiaca v Rakúsku a Švajčiarsku, ktorá prestala metódu ReLEx SMILE úplne ponúkať a podelila sa s nami o vlastné klinické výsledky.

Neznamená to samozrejme, že s výsledkom zákroku nemôže byť žiaden klient spokojný, znamená to iba toľko, že percento komplikácií, respektíve nespokojných klientov, je pri metóde SMILE podstatne vyššie, ako pri iných metódach. Preto na poskytovanie súčasnej verzie metódy SMILE v čase, keď najnovšie excimerové lasery sú tak pokročilé, že ich rýchlosť, presnosť a bezpečnostné systémy sú zárukou takmer 100% dokonalého výsledku operácie u takmer všetkých refrakčných chýb, jednoducho nevidíme nazatiaľ dôvod.

V budúcnosti sa chystáme doplniť portfólio našich služieb o vylepšenú a dokonalejšiu verziu metódy SMILE od spoločnosti Schwind s názvom SmartSight (nedávno ňou nahradili metódu SMILE aj v centre EYE LASER), ktorá spomínané nedostatky metódy SMILE vyladila. Táto metóda je doplnená okrem iného aj o inteligentný systém s rozpoznávaním zreničiek a kompenzáciou cyklotorzie (spomínanej centrácie), ktorý umožňuje presné vycentrovanie oka pacienta pozdĺž vizuálnej osi, čo umožňuje aj operáciu astigmatizmu a komplikovanejších refrakčných vád, a teda presný výsledok zákroku.

Metóda SMILE je budúcnosťou v refrakčnej chirurgii

Princíp spôsobu výkonu metódy SMILE je naozaj prelomový a je budúcnosťou v refrakčnej chirurgii, nakoľko umožňuje nielen výrazný komfort klienta po zákroku, ale zároveň aj minimálny zásah do vnútorných štruktúr rohovky (na rozdiel od metódy s rezom FemtoLasik). Avšak, jej momentálna verzia zatiaľ nedokáže odstrániť široké spektrum refrakčných chýb s minimálnym percentom nespokojných klientov a naplno tak zastúpiť súčasné a rokmi overené operačné metódy ako je Lasek, FemtoLasik, SmartSurfACE a pod.

POZOR: Operačné metódy sa určujú podľa rôznych geneticky podmienených faktorov, zdravotného stavu a životného štýlu klienta, to znamená, že lekár na základe výsledkov z predoperačného vyšetrenia zvolí vhodnú operačnú metódu/ metódy. Môže sa tak stať, že si z ponuky našich metód nebudete môcť vybrať inú, ako Vám bola odporučená.

Zaujímajú vás jednotlivé operačné metódy?

V prípade, že sa chcete poradiť o jednotlivých operačných metódach s našimi odborníkmi, môžete nás kontaktovať telefonicky na 02/60 20 15 11.

Blog